Het ontstaan

Een stukje geschiedenis van Jeugdclub De Joker.

 

In 1974 wordt in de onderwijsinstelling voor doven het Sint-Gregoriusinstituut (Gentbrugge - Broeders van Liefde) een jeugdclub voor dove en slechthorende jongeren opgericht, onder de naam ‘De Joker’. Het initiatief gaat uit een aantal leraars-broeders, o.a. Maurice Buyens, vooraanstaand figuur in de (Oost-Vlaamse) dovenwereld. De werking van de club richt zich op ontspanning, cultuur en vorming. In het bestuur zitten een aantal dove jongeren en enkele (horende) leraar-broeders. Door de gemeente Gentbrugge wordt een lokaal (auditiezaal, Oud Gemeentehuis) ter beschikking gesteld voor de activiteiten. De nieuwe jeugdclub sluit nog in 1975 aan bij een aantal overkoepelde organisaties: bij de ‘Belgische Jeugdklubs voor Doven’ (ook: ‘Jeugdklubs voor Doven in België) / ‘Clubs-des-Jeunes Sourds Belges’, alsook bij de ‘Nationale Vereniging ter Bervordering van de Kultuur bij Jonge Doven’ / ‘Conseil National de Culture pour Jeunes Sourds’. Later zal de club aansluiten bij de Vlaamse jeugdclubfederatie Jong-Fevlado.

 

In 1977 wordt in de schoot van de jeugdclub een vzw opgericht onder de naam ‘De Joker, Jeugdclub voor Doven en Gehoorgestoorden: Oost-Vlaanderen’. In het bestuur zit opnieuw een combinatie van broeder-leraars, die o.m. de posten van voorzitter en secretaris-schatbewaarder bezetten, en dove jongeren. Het vzw-bestuur en het jeugdclub-bestuur blijven tot zeker 1989 naast elkaar functioneren, waarbij voor de vzw een controlerende functie ten opzichte van de jeugdclub is weggelegd.

 

Vanaf 1978 heeft de club een vertegenwoordiger in de Provinciale Adviesraad voor de Jeugd, en de jeugdclub ontvangt nu ook provinciale subsidies voor het jeugdwerk. In de jaren 1990 verzelfstandigt de jeugdclub zich ten opzichte van de broeders en het moederinsituut. De vzw De Joker wordt opgedoekt en de jeugdclub sluit aan bij het DovenOntmoetingsCentrum (DOC) Gent (Destelbergen), waarvan het een onderafdeling wordt.

 

Begin de jaren 2000 krijgt de jeugdclub het moeilijk: het ledenaantal daalt en de activiteiten kennen nog slechts gering succes. In 2005 kende de werking van de jeugdclub daardoor een korte onderbreking. Tegenwoordig is die echter weer actief!

© 2016 Jeugdclub De Joker | Stropkaai 38 - 9000 Gent - België

contact@jcdejoker.be